Alex Rodríguez Ulloa presenta les propostes sobre immigració del Partit Popular de Terrassa

Mai 20, 2019 | 0 comments

“L’ajuntament no ha fet absolutament res per a garantir que a Terrassa s’aconsegueixi que la immigració sigui legal, ordenada i integrada que respecti els nostres valors occidentals i costums com a espanyols i les nostres lleis” afirmen els populars.

“Terrassa ha hagut d’enfrontar-se al repte d’absorbir una important quantitat d’immigració i el govern municipal socialista no ha fet el necessari per a garantir el manteniment de la convivència als nostres carrers” afirma el candidat del Partit Popular.

Per als populars és necessari dur a terme accions concretes que incideixin sobre els grans problemes que la immigració descontrolada genera a la ciutat. “Les nostres propostes no busquen menyscabar a ningú, sinó assegurar que la convivència i l’ordre imperen a la nostra ciutat” afirmen els populars. Aquestes propostes són:

• Que l’ajuntament notifiqui a la policia nacional quins els pisos sobreocupados o amb sobreempadronamiento de persones sense permís de residència a la ciutat perquè aquesta pugui actuar, acabant així amb els conflictes veïnals.

• Que l’ajuntament augmenti les inspeccions per a detectar aquells comerços que no respectin les normatives vigents municipals (horari, descans dels veïns, normes sanitàries…) per qüestions de seguretat i de competència deslleial.

• Que quan un immigrant incompleixi la normativa de civisme i convivència i rebi una sanció per això, l’ajuntament pugui redactar un informe negatiu de reagrupament familiar.

“El respecte a la legalitat vigent és la millor garantia perquè tots puguem viure còmodament a la ciutat. Per a aconseguir-ho, l’ajuntament ha d’actuar decididament, cosa que no ha fet en 40 anys. Nosaltres ens comprometem a fer tot el necessari per a solucionar els problemes dels veïns de Terrassa”, conclou el candidat popular.